IAU Soochow 24h race:

Date: 2017-12-02
Location: Soochow University, Taipei, Taiwan
Sport: UltraRunning
Distance: 24h
Description: 
Race Director: 

Result for 2017

Yoshihiko Ishikawa
Toshiro Naraki
Stephane Ruel
Courtney Dauwalter
Andrzej Radzikowski
Tamas Rudolf
Dan Alan Lawson
Ting-jui Kang
Florian Reus
Tao-yuan Wang
Chih-ming Kao
Kun-peng Huang
Chun-hung Chou
Wei-min Lai
Chun-liang Lin
Masayuki Otaki
Wei-ming Lo
Iang-jan Jen
Xue-jun Chen
Wan-fu Huang
Ming-chih Liu
Katalin Nagy
Nien-hsiang Wu
Wan-yee Leung
Chien-yu Liu
Mizuki Aotani
Su-chen Lin
Shaw-hwa Wang
Huang-lan Yang
Hsiao-chun Huang
Chung-fai Wu
Chun-hsiang Hsu
Yong-heng Koh
Po-sheng Chiang
Wen-hui Chang
Shih-wei Chen
Tieh-cheng Chueh
Che-hsin Tseng
Yoshikazu Hara
Zi-yu Zhao
Ho-yang Yen
Chih-lung Tseng